Mediaklipp

Sats Marint! Konferanse 12.-13. Februar 2014 i Bergen

20. januar 2014 08:46

Nok engang arrangeres «Sats Marint» konferansen med nytt fra forskning og næring om oppdrett av marine arter. Årets tema er: Hva begrenser mulighetene for den marine oppdrettsnæringen i Norge? Fremtiden for marint oppdrett – hva skal til...

Foredragene fra Rensefisk workshop og Rognkjeks

21. februar 2012 11:34

Foredragene fra workshopene Rensefisk Helse og Rognkjeks  kan nå lastes ned på FHF sine hjemmesider.

Harald Dahl fra Codfarmers tildelt årets ærespris for ”Sats Marint!”

15. februar 2012 14:09

Sats på torsk har siden 2003 delt ut sin ærespris til en aktør som har gjort en stor innsats for,  og satt sitt preg på utviklingen av torskeoppdrett i Norge. Denne tradisjonen følges videre i Sats Marint og  innbefatte ...

”Sats Marint!” konferansen samlet næringen for oppdrett av marine arter i Bergen.

10. februar 2012 13:25

Nettverkskonferansen ”Sats marint!” samlet hele marin fisk næringen i Bergen 8. og 9. februar.  Konferansen som tidligere var  ”Sats på torsk” og primært rettet mot torskenæringen omfatter nå alle marine artene og som ble arrangert av...

Har du husket juletorsken?

22. desember 2011 07:46

Vi ønsker alle som driver med marint oppdrett, og ikke minst alle torskeelskere, en riktig god jul og et framgangsrikt 2012!

 

Sats Marint!

 
 
Bli medlem av Sats på torsk!
 
 
Patogen
 
 
 
 

Støttespillere

 
 

Bilder

 
 

Utvalgte foredrag - nettverksmøte 2011